22. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V Alžírsku žije a pracuje 11 mužských a 23 ženských řeholních společností.
Modleme se za nová kněžská a řeholní povolání jak u nás v Evropě, tak i mezi domorodými obyvateli v Africe.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.