Aktuality


19. 8. 2022

I v době prázdnin otevřený kostel v pátek

V pátek již od 15:00 hod bude otevřen kostl pro soukromou modlitbu, adoraci, zastavení po uplynulém týdnu. Od 17:30 mše svatá.Sledujte nás na
našem facebooku


9. 4. 2020

Zelený čtvrtek

Svěcení olejů:

V katedrále by se měl sejít biskup s kněžími své diecéze, aby slavili společnou mši, při níž se světí oleje nemocných, katechumenů a křižmo, které se pak používá při udělování biřmování a svátosti kněžství.

Doporučený text z Bible:
Kniha proroka Izajáše, kapitola 61.
Evangelium podle Lukáše, kapitola 4.


Památka večeře Páně:

Tak, jako se dopoledne propojuje biskup se svými kněžími, má se večer kněz propojit se sobě svěřeným lidem. U jednoho stolu, jejž představuje oltář, si uvědomuje, že je povolán do služby pro ně a kvůli nim. Myje nohy dvanácti farníkům a proměňuje chléb a víno na Kristovo tělo a krev.

Doporučený text z Bible:
První list apoštola Pavla Korintským, kapitola 11.
Evangelium podle Jana, kapitola 13.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.