Aktuality


4. 6. 2020

Zasedání ERF

Od 18 hodin. Prosíme o modlitby za zdárný průběh.

6. 6. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

7. 6. 2020

Diplomy prvokomunikantům

Bude to vzpomínka na loňské první svaté přijímání. Na nedělní mši bude pozvána skupina dětí, které se u Sv. Gotharda sejdou po roce, a...

7. 6. 2020

Příprava k biřmování

Zatímco ve východní tradici se udělují svátosti křtu, biřmování a eucharistie společně, západní tradice tyto svátosti oddělila, aby v...

11. 6. 2020

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

Průvod s baldachýnem ani bíle oděné družičky, házející květní lupínky před procházející monstrancí,ve farnosti svatého Gotharda sic...

12. 6. 2020

Noc kostelů

Původně měla být tato tradiční akce otevřených chrámů o týden dříve, kvůli nejistotě kolem šířící se koronavirové epidemie větš...

13. 6. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

13. 6. 2020

Ministranti na faře

13.-14. 6. 2020 Plánovaný ministrantský výlet do Kraselova letos na konci dubna kvůli karanténě nejen u nás, ale v celé Evropě sice nevyše...

14. 6. 2020

Setkání vedoucích

Farnost a její aktivity nejsou dílem a zásluhou pouze pana faráře, ale je to především dobře fungující tandem vedoucích a zodpovědných f...


Sledujte nás na
našem facebooku


27. 5. 2020

Biblický večer

DRUHÉ TŘI EGYPTSKÉ RÁNY
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Jdi k faraonovi a řekni mu: Tak praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi obětoval. Neboť jestliže odmítneš a ještě je zadržíš, hle – Hospodinova ruka zasáhne…“
Exodus 8,16-9,12
Renomovaní biblisté zmiňují velkou pravděpodobnost, že původní předexilní verze příběhu o vysvobození z Egypta, tedy o velkém přechodu, nazvaném Pascha, obsahovala pouze sedm znamení: šlo o tři dvojice a poslední, sedmou ránou bylo pobití prvorozených. Právě číslovka sedm symbolizovala důležité poselství směrem k Božímu lidu: čas se naplnil, stejně jako se naplnila Hospodinova „trpělivost“ se zlem, které Egypt páchal na Jeho vyvolených. V poslední úpravě knihy Exodus byly z tradice přidány další tři znamení, aby se nejen zdůraznil čas a plnost, ale i ruka Jahveho, jediného Boha a Pána.

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.