1. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

od 17:15 se v kostele koná večer modlitby a představení Antiguy a Barbudy - státu, za který se bude naše farnost modlit celý měsíc červen

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.