8. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Úředním jazykem je zde angličtina, v reálném životě je však smíchaná s karibskou kreolštinou.
Modleme se za úctu k vlastnímu jazyku, aby si každý národ či kmen chránil specifičnost své řeči a dokázal ji předat i nastupující generaci.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.