5. 7. 2020

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Letos spadá tato slavnost na neděli, je tedy mnohem větší příležitost připomenout si, co pro nás znamená příchod slovenských učenců na území Velké Moravy. „Pro nás“ není myšleno pro nás Čechy a Moravany, ale pro nás, kteří čteme tyto řádky a kteří patříme do svatogothardské farnosti. Budeme možná překvapeni, jak staré je osídlení osady, která ležela na území, kde je dnes kostel sv. Gotharda, a jak žili její tehdejší obyvatele. Zasáhlo je nějak velkomoravské dění a dostala se úcta ke svatým věrozvěstům až k dnešnímu Bubenči? I o tom bude uvažování během slavnostní mše svaté.

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.