15. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménština neměla dlouho vlastní psanou podobu, arménskou abecedu vytvořil kolem roku 405 mnich a teolog Mesrop Maštoc.
Modleme se za slušnost v ústním i písemném vyjadřování, abychom vlastní řeč neprznili slovy a výrazy, které urážejí lidskou i Boží důstojnost.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.