4. 9. 2020

Setkání hledačů 18:30

Tentokrát půjde především o možnost pro nepokřtěné nebo nevěřící partnery/partnerky či manžely/manželky katolických věřících.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.