3. 9. 2020

Modlitba za Arménii

Arménská krajina je doslova poseta zajímavými kláštery, v nichž však už dnes nežijí žádní mniši.
Modleme se za nová duchovní povolání v obou zemích i v obou církvích, jak u nás v Česku, tak v Arménii, aby dostatkem řeholníků i řeholnic mohly opět vzkvétat známé kláštery a opatství.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.