5. 10. 2020

Modlitba za Ázerbájdžán

Oficiálně je součástí Ázerbájdžánu i území Náhorního Karabachu a Nachičevanu, o které bojovali Arméni s Ázerbájdžánci už v roce 1918. Tehdy se na stranu Arménie postavila Velká Británie, zatímco Ázerbájdžán podporovala Osmanská říše. Obě tyto velmoci však byly vyčerpány první světovou válkou, proto boje probíhaly především mezi dvěma sousedními národy. Když byl v dubnu 1920 obsazen Ázerbájdžán Rudou armádou, toto vojsko pokračovalo i v anexi Arménie, která padla v prosinci téhož roku a obě země se staly součástí sovětského impéria. Až do roku 1988 války utichly, v únoru toho roku však začaly vraždy, znásilňování a vyhánění obyvatelstva jedné nebo druhé národnosti z těchto sporných území. Náhorní Karabach byl obsazen Arménií, a i když v roce 1994 bylo podepsáno mezi oběma zeměmi příměří, váleční stav trvá dodnes. Je tedy namístě se každý den modlit za mír a bezpečí v této zemi.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.