14. 10. 2020

Otevřený kostel

Odpoledne mezi 15. a 17. hodinou je dnes otevřený kostel - dodržujte prosím hygienické a bezpečnostní předpisy, příp. se řiďte pokyny službukonajícího.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.