13. 1. 2019

Sbírka na rekonstrukci fary

Tento měsíc výjimečně až druhou neděli, a to jako obvykle po obou mších.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.