28. 10. 2020

Otevřený kostel

Pro všechny a pro každého - kostel sv. Gotharda se otevírá v 15 hodin, aby zde mohl v tichu přijít kdokoli, kdo chce nebo potřebuje být s Bohem. Respektujte však hygienická nařízení (dezinfekce, rouška) a pokyny službukonajícího.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.