13. 11. 2020

Modlitba nešpor

Společně se dá modlit i tehdy, když jsme jeden od druhého v bezpečné vzdálenosti - dnes večer v 17 hodin se můžete přijít pomodlit do kostela nešpory ze svátku svaté Anežky České.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.