20. 11. 2020

Výstav Eucharistie

Odpoledne mezi 15. a 17. hodinou je možné navštívit kostel sv. Gotharda kvůli soukromé modlitbě, osobnímu ztišení, anebo také přijetí svátosti smíření.

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.