10. 12. 2020

Roráty při svíčkách

Po uvolnění vládních restrikcí, které měly zabránit nekontrolovanému šíření covidové epidemie v zemi, se opět vracíme k pravidelným bohoslužbám, při nichž však chceme zachovat a dodržet všechna potřebná bezpečnostní a hygienická opatření. Typickou bohoslužbou adventu jsou roráty, původně brzké ranní mše, na které lidé přicházeli dříve, než začali jakoukoli denní práci. Takto i hospodáři, kteří v jiném ročním období o této denní době již byli u svých zvířat anebo se chystali na pole, si v předvánoční době mohli najít čas, aby se více zabývali svou vírou, svou duší, svým vztahem k Bohu. K duchovní přípravě na Vánoce ani letos nechybí naše tradiční rorátní mše ve tmě a o svíčkách, které nás upomínají na potřebné bdění, abychom Ježíšův příchod na tento svět zaznamenali. Dnes u Sv. Gotharda v 6:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.