17. 1. 2021

Příprava k biřmování

Při výčtu sedmi svátostí je biřmování tou druhou, i když v západní církvi jde obvykle o svátost, kterou věřící přijímá v pořadí jako čtvrtou, a to teprve po přijetí křtu, svátosti smíření a eucharistii. Když se však k Bohu obrátí dospělý člověk, mnohem více chápeme, že biřmování jako posilnění Duchem Svatým logicky následuje hned po křtu. Zatímco zpověď a svaté přijímání by se pro nás měly stát součástí každodenního prožívání našeho vztahu s Ježíšem, biřmování je jedinečným a neopakovatelným celoživotním rozhodnutím: ten, kdo se rozhodne přijmout tuto svátost, tím dává najevo, že plnit misijní úkol být svědkem víry v dnešním světě není v jeho lidských silách a potřebuje k tomu opravdu Boží pomoc. Dnešní první přípravné setkání začíná v 15 hodin.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.