12. 1. 2021

Odklízení vánoční výzdoby

Můžete přijít buď už přímo na mši, anebo bezprostředně po ní, cca v 18:15, a společně to zvládneme.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.