16. 1. 2021

Nedělní mše svatá

Až do odvolání je kvůli většímu komfortu přítomných a hygienické bezpečnosti ve farnosti zvýšený počet nedělních mší: jedna z nich se koná vždy v sobotu v 17:30. Je nutné přijít včas, nejpozději 5 minut před začátkem. Na kostelní zahradě se cca 30-40 minut po začátku podává svaté přijímání pro ty, kteří budou nedělní mši sledovat z médií, avšak fyzicky tuží po Eucharistie.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.