17. 2. 2021

Popeleční středa

První den čtyřicetidenního postního období již tradičně připadá na středu: a jako znamení vstupu do doby, naplněné pokáním, modlitbou i almužnou, si lidé přítomní na bohoslužbě nechávají svá čela poznačit požehnaným popelem. Nejde pouze o tradici, má jít o hluboké symbolické gesto, odrážející náš vnitřní postoj: chceme se vydat na cestu zdokonalování tím, že se chceme odříkat zbytných věcí, více si všímat potřebných, a to vše doprovázet pravidelnou modlitbou. Jelikož letos je nutné dbát zvýšené opatrnosti při vzájemných kontaktech, udílení popelce proběhne až po mši svaté, a to tak, aby nedocházelo k dlouhým frontám, v nichž hrozí přenos nemoci. K přijetí popelce se bude přistupovat jednotlivě.
Mše svaté a udílení popelce po nich jsou dvě: v 6:30 a v 17:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.