28. 2. 2021

Druhé skrutinium katechumenů

Stejně jako děti, i dospělé čekala v uplynulých měsících nejedna těžká zkouška. Může či nemůže se člověk, toužící po Bohu a po křtu, na přijetí této svátosti řádně připravovat a anebo má čekat, až nastanou „lepší časy“? Naše setkání probíhala od září, a už na jejich začátku jsme se domluvili, že hledání cesty k Bohu chceme praktikovat za každých okolností. Pokud to šlo, byli jsme venku, pak jsme se rozestoupili od sebe natolik, abychom minimalizovali jakoukoli fyzickou blízkost, vyloučili jsme společnou konzumaci a poctivě jsme nosili roušky. A i přesto jsme si byli po každém setkání blíže. Někteří se rozhodli v setkávání pokračovat i příští rok, jiní jsou připraveni křest přijmout už o letošních Velikonocích.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.