10. 2. 2021

Biblická hodina - První zkouška na poušti

109. PRVNÍ ZKOUŠKA: MARA
Exodus 15, 22–27
Krátký biblický úryvek nám představí dva důležité vztahy. Prvním je vztah pána a jeho služebníka: lid si musí uvědomit, že Hospodin je skutečným pánem, který je oprávněn mu dávat příkazy a vyžadovat jejich zachovávání. Druhým vztahem je vztah služebníka vůči svému pánovi: opakovaně se vzpírá, remcá a nedůvěřuje mu. Tento model se bude často opakovat nejen v dějinách židovského národa, ale i v dějinách církve, i té naší.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.