21. 3. 2021

Třetí skrutinium katechumenů

První informace o průběhu křestních obřadů máme paradoxně z doby, kdy křesťané neměli svobodu, byli pronásledováni a oficiálně se nemohli stýkat, protože prozrazení místa setkávání s sebou neslo ohrožení celé komunity a konfiskace majetku těch, kteří ji k sobě pozvali. Přesto to bylo právě silné společenství, které udivovalo pohany, myslící pouze anebo především na sebe: když zabili jednoho křesťana, další se ujali jeho blízkých a pomohli jim, i když tím často ukázali sami na sebe; když někdo z nich přišel o majetek, bylo samozřejmostí, že ostatní křesťané mu darovali ze svého jmění. Ani letos není jednoduché přijímat křest v komunitě, přesto díky mnoha obětavým lidem to i u Sv. Gotharda stále funguje.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.