24. 3. 2021

Biblický večer

SDÍLENÍ

Exodus, kapitoly 15–18

Boží Slovo je slovo života: smyslem toho, že Bůh mluví k lidem v každé generaci, je zasáhnout jak život jednotlivce, jenž v Boha uvěří, tak i život věřící komunity, která se hlásí k církvi. Přečtené a vysvětlené Boží Slovo tak může činit zázraky stejně, jako kdysi. Přijďte si je vyslechnout anebo se o ně podělit.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.