3. 4. 2021

Bílá sobota

Dnešní den se nikde nekoná mše, čeká se na setmění, aby se připomnělo Ježíšovo noční vzkříšení.
Ráno v 9 hodin se koná veřejná ranní modlitba s katechumenkami Evou a Adélou, mohou přít i ostatní farníci. V 15 hodin se otevírá kostel, aby mohli vstoupit a u "Božího hrobu" pobýt i ostatní lidé, jednotlivci, páry, i celé rodiny. Kostel je otevřený až do 18:00.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.