3. 4. 2021

Velikonoční vigilie

V 19 hodin se v kostele sv. Gotharda koná liturgie velikonočního vzkříšení, při níž budou křtěny a biřmovány i dvě dospělé katechumenky - Eva a Adéla.
Obřad lze sledovat i na kostelní zahradě anebo doma u monitorů díky streamu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.