28. 4. 2021

Biblický večer

SDÍLENÍ
Exodus, kapitoly 18–20
Bůh si vyvolil Mojžíše, který lid vyvedl
z Egypta a který pak tomuto lidu vysvětluje,
co Bůh po něm žádá. Možná by si raději představovali Boha, který bude mluvit s každým
z nich osobně. Nicméně jejich víra má být
sdílená. Věřit Bohu, který k nim promlouvá
skrze vyvoleného člověka, a nikoli přímo.
Tak jako kdysi Izraelité, i my dnes přijímáme
Boží Slovo zprostředkovaně. A jeho sdílení
má být přirozenou součástí společného putování k Němu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.