23. 6. 2021

Biblický večer

SDÍLENÍ
Exodus, kapitoly 22–24
Poslední biblická hodina před letními měsíci
je příležitostí společně pouvažovat nejen nad
přečteným a vysvětleným textem, ale i vzájemně se podělit o zkušenosti s Písmem. Probírané kapitoly knihy Exodus patří v židovství
k nejdůležitějším a nejposvátnějším: i když
v průběhu staletí na několika místech patrně
došlo k nepřesnému opisu anebo vypuštění
nějakých vět, právě posvátnost tohoto textu
nedovoluje nikomu, ani tomu nejvzdělanějšímu a nejzbožnějšímu člověku, aby text jakkoli poupravil, doplnil či opravil. Boží Slovo
se nám předkládá takové, jaké je: sepsané
lidskou rukou, avšak inspirované a vnuknuté
samotným Bohem. Každý z nás jednou ponese
zodpovědnost za to, jakou pozornost a důležitost mu věnoval.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.