28. 8. 2021

Ministrantský den

Pod vedením bohoslovce Jakuba.
Prosíme, abyste se za ně modlili, aby z nich byli čestní muži, kteří jednou najdou své uplatnění především jako dobří manželé, otcové anebo i kněží.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.