12. 9. 2021

Veni Sancte

„Přijď, Duchu Svatý, a naplň srdce svých věrných…“ Tato slova odedávna zaznívala z úst lidí, kteří stáli před složitým životním obdobím a byli si vědomí toho, že bez Boží pomocí mohou leccos nezvládnout, nebo i zkazit. Tradičně již staletí tato slova rovněž zpívají studenti a pedagogové při zahájení školního roku na církevních fakultách a univerzitách. Začátek školního roku je v posledních letech velkou neznámou a nejinak tomu bude i letos: nikdo z dětí, rodičů ani učitelů netuší, jak bude vypadat nejen první měsíc výuky, ale i celý zbytek výuky. Možná právě tato skutečnost nás může všechny vrátit zpět k výše zmíněné modlitbě, aby to byl Duch Svatý, jímž se všichni necháváme nejen naplnit, ale i vést. Abychom na konci roku mohli zase spolu Bohu zazpívat poděkování Te Deum…

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.