Galerie


Ukázky z naposledy přidaných alb.

Pletení pomlázek

Boží hod velikonoční

Bílá sobota

Beránci pro azylový dům

Velký pátek

Zelený čtvrtek

Květná neděle

Otevřená (nově opravená) fara

Voj. mše k poctě bl. Karla R.

Pomazání nemocných

Potěšit druhé - LDN Na Slupi

Pěší pouť do Hájku u Prahy

Charitní akce - bezdomovci

Tříkrálová sbírka

Mikulášský večer

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.