Galerie


Ukázky z naposledy přidaných alb.

Koncert podané ruky

Ikonopisecký kurz

Dívčí parta, ministranti

Tříkrálová sbírka

Vánoční hra Říše loutek

Dívčí parta

Ministranti

Mikulášský večer

Strom splněných přání

Žehnání adventních věnců

Adventní věnce

Adventní kalendáře

Dušičky

Posvícení, biřmování

Sbírka oblečení pro azyl. domy

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.