Galerie pro rok 2018
Potěšit druhé - LDN Na Slupi

Mikulášský večer

Biřmování

1. adventní neděle

Posvícení

Výlet s vozíčkáři

Sv. Václav

Pouť za sv. Gothardem

Pouť motorkářů

Cyklovýlet

První svaté přijímání

Noc kostelů

Přijetí do katechumenátu

Farní pouť

Setkání mládeže

Ministrantská výpadovka

Křest Jany Karasové

Výlet mládeže na Říp

Velikonoční triduum

Ranní modlitba s katechumeny

Kající pouť do Římova

Setkání s katechumeny

Postní duchovní obnova

Komentovaná prohlídka AP

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.