Galerie pro rok 2017
Příprava kostela na Vánoce

Mikulášský večer

Slavnost Krista Krále

Ministranti

Mše na bubenečském hřbitově

Pobožnost u hrobu P. Kánského

Biřmování

Posvícení

Vyklízení fary před plánovanou rekonstrukcí

Farní táborák

Pěší pouť na Svatou Horu

Cyklovýlet na Budeč

Farní pouť do Hildesheimu

První svaté přijímání

Velikonoce

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.