Galerie pro rok
60! Mše a oslava otce M.(2024)

60! Mše a oslava otce M.(2024)

Mše sv. za bl. Karla Habsburského

Dětský psycholog

Světci dne na měsíc prosinec

Světci dne na měsíc listopad

Světci dne na měsíc říjen

Světci dne na měsíc září

Světci dne na měsíc srpen

Světci dne na měsíc červenec

Světci dne na měsíc červen

Světci dne na měsíc květen

Světci dne na měsíc duben

Světci dne na měsíc březen

Světci dne na měsíc únor

Světci dne na měsíc leden

Světci dne

Kurz psaní ikon (2022)

Návštěva apoštolského nuncia (2021)

Žehnání adventních věnců 2021

Synoda 2021-2023

Naše farnost

Arcidiecéze pražská

Papež a církev

Rekonstrukce fary

Aktuálně v církvi

Měsíčník Gothard

Žalmisté

Vývěska u kostela

Vnější vztahy

Varhaníci

Úklid kostela

Technická správa kostela

Služba v sakristii

Propagace farnosti

Pěší pouť

Páteční nešpory

Otevřený kostel

Návštěvy nemocných

Náboženství dětí

Mužské aktivity

Mše svatá pro děti

Motorkářská pouť

Modlitba růžence

Maminky s dětmi

Farní zahrada

Farní mládež

Dámský klub - aktivní seniorky

Časopis Gothard

Cyklovýlet

Pomocníci Eucharistie - akolyté

Farní kronika

Modlitba za svět

Kronika

Koncert podané ruky

Biblické večery

Modlitba růžence

Květinová výzdoba

Kalendář rezervací

Fotografie

Možnost využití

Informace o činnosti

Slovo na měsíc

WEB a FB

Právě se děje

Pěvecký sbor

Opravy a rekonstrukce

Noc kostelů

Ministranti

Dívčí parta

Ekonomická rada

Pastorační rada

Bohoslovec

Farář

Jak se k nám dostanete

Území farnosti

Svátky a slavnosti

Velikonoční doba

Postní doba

Adventní a vánoční doba

Křest, manželství, pohřby aj.

Kněží ve farnosti

Patron farnosti

Historické fotografie

Historie kostela

Pravidelné aktivity

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.