Galerie pro rok
Kurz psaní ikon (2022)

Návštěva apoštolského nuncia (2021)

Žehnání adventních věnců 2021

Synoda 2021-2023

Naše farnost

Arcidiecéze pražská

Papež a církev

Rekonstrukce fary

Aktuálně v církvi

Měsíčník Gothard

Žalmisté

Vývěska u kostela

Vnější vztahy

Varhaníci

Úklid kostela

Technická správa kostela

Služba v sakristii

Propagace farnosti

Pěší pouť

Páteční nešpory

Otevřený kostel

Návštěvy nemocných

Náboženství dětí

Mužské aktivity

Mše svatá pro děti

Motorkářská pouť

Modlitba růžence

Maminky s dětmi

Farní zahrada

Farní mládež

Dámský klub - aktivní seniorky

Časopis Gothard

Cyklovýlet

Pomocníci Eucharistie - akolyté

Farní kronika

Modlitba za svět

Kronika

Koncert podané ruky

Biblické večery

Modlitba růžence

Květinová výzdoba

Kalendář rezervací

Fotografie

Možnost využití

Informace o činnosti

Slovo na měsíc

WEB a FB

Právě se děje

Pěvecký sbor

Opravy a rekonstrukce

Noc kostelů

Ministranti

Dívčí parta

Ekonomická rada

Pastorační rada

Bohoslovec

Farář

Jak se k nám dostanete

Území farnosti

Svátky a slavnosti

Velikonoční doba

Postní doba

Adventní a vánoční doba

Křest, manželství, pohřby aj.

Kněží ve farnosti

Patron farnosti

Historické fotografie

Historie kostela

Pravidelné aktivity

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.