Galerie pro rok 2019
Biřmování, posvícení

Sbírka oblečení pro azyl. domy

Ministrantská výpadovka

Farní táborák

Pouť rodin

Pouť motorkářů 2019

Cyklovýlet Karlštejn

Setkání farních pomocníků

Kurz 1. pomoci

1. sv. přijímání

Žehnání komunitního centra

Setkání akolytů

Farní pouť

Kandidatura jáhenství&kněžství

Výlet rodin

Předávání diplomů

Pletení pomlázek

Boží hod velikonoční

Bílá sobota

Beránci pro azylový dům

Velký pátek

Zelený čtvrtek

Květná neděle

Otevřená (nově opravená) fara

Voj. mše k poctě bl. Karla R.

Pomazání nemocných

Pěší pouť do Hájku u Prahy

Charitní akce - bezdomovci

Tříkrálová sbírka

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.