2. 4. 2023

Civilní sňatek z pohledu církve - přednáška

Příští neděli odpoledne v 17:00 hodin se bude na faře konat přednáška o civilním sňatku z pohledu církve – srdečně zveme všechny, kteří žijí v takovém manželství, aby přišli a dozvěděli se, co a jak lze dělat proto, aby mohli přijímat svátosti.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.