24. 4. 2019

Biblický večer

JAKUBOVO PUTOVÁNÍ

I ukázal se Bůh znovu Jákobovi, když přišel z Rovin aramských, a požehnal mu slovy: "Tvé jméno bylo Jákob; už nebudeš zván Jákob, tvé jméno bude Izrael." A dal mu jméno Izrael.

Poté, co Jakubovi synové Simeon a Lévi vyvraždí obyvatele Šekemu, musí Jakub opět putovat dál. Tato cesta je však poznamenána strachem, smutkem a bolestí: bojí se Jakubova družina i okolní kmeny, prvorozený syn Ruben vážně selže, když se vyspí se ženou svého otce a kromě toho cestou umírá i milovaná Ráchel. Nové Jakubovo jméno Izrael tedy není spojeno se šťastným začátkem. I přesto Jakub staví Bohu oltář a zbavuje se veškerých pohanských předmětů i zvyklostí.
Genesis 35

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.