15. 5. 2019

Biblický večer

BIBLICKÉ PRAMATKY

Ve dnech Šamgara, syna Anatova, ve dnech Jáeliných byly opuštěny stezky. Kdo se vydávali na cesty, vydávali se po stezkách křivolakých. Opuštěn byl venkov, pusto bylo v Izraeli, až jsem povstala já, Debóra, povstala jsem jako matka v Izraeli.

Soudců 5,6-7

Jediná žena, která je v Bibli nazvána matkou Izraele, je Debora v Knize soudců. Nicméně není jedinou ženou, kterou Židé ve svých dějinách uctívali a dodnes nazývají jako své pramatky. Jsou jakousi protiváhou a protějškem praotcům, zvanými patriarchové a patří k nim především Eva, Sára, Rebeka, Ráchel a Lia. Josefova manželka Asenat, matka Efraima a Manasese se již mezi tyto velké biblické matky nepočítá. Než se budeme věnovat biblickým příběhům Josefa, podíváme se blíže na otázku ženy, manželky a matky v dobách starozákonních patriarchů.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.