3. 7. 2019

Otevřený kostel

I dnes odpoledne je otevřený kostel sv. Gotharda pro tichou návštěvu či modlitbu - od 15:00 do 17:30, kdy začíná mše svatá

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.