28. 1. 2020

Zádušní mše

Většinu z nich jsme neměli možnost poznat osobně, přesto mají velkou zásluhu na tom, že naše farnost existuje: zemřelí kněží, působící u Sv. Gotharda. O těch nejstarších nevíme téměř nic, a tak se aspoň za ty, o nichž známe data narození a úmrtí, chceme modlit. Dnes vzpomeneme na P. Josefa Sobotku, od jehož smrti uplyne přesně sto let.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.