Aktuality


9. 3. 2021

Setkání akolytů

Poslední měsíce ukazují, že je zapotřebí nejen udržet staletí zažité formy, ale také objevovat nové, které pomáhají prožívat tento p...

10. 3. 2021

Biblický večer

112. BITVA S AMALEKEM Exodus 17, 8–16 Tento příběh ukazuje jiný typ nebezpečí, na který mohou Izraelité při putování pouští naraz...

12. 3. 2021

Křížová cesta

Součástí křížových cest je putování od jednoho zastavení k druhému, spojené s fyzickou námahou, která má věřícím připomenout náma...

13. 3. 2021

Pěší kající pouť

Společně organizovaná kající pouť ke Svatému Janu pod Skálou sice z důvodu vládních opatření padla, nicméně nepadla možnost individuá...

14. 3. 2021

Příprava k biřmování

Při výčtu sedmi svátostí je biřmování tou druhou, i když v západní církvi jde obvykle o svátost, kterou věřící přijímá v pořadí ...

14. 3. 2021

Příprava ke křtu dítěte

V 17 hodin se koná příprava rodičů před křtem svého dítěte - při dodržené všech bezpečnostních podmínek se sejdou oba rodiče bez dě...

17. 3. 2021

Biblický večer

111. JETHROVO POŽEHNÁNÍ A RADA Exodus 18, 1–27 Zajímavá postava, která se najednou vynoří v biblickém prostředí, je Mojžíšův tc...

19. 3. 2021

Křížová cesta

Součástí křížových cest je putování od jednoho zastavení k druhému, spojené s fyzickou námahou, která má věřícím připomenout náma...

21. 3. 2021

Třetí skrutinium katechumenů

První informace o průběhu křestních obřadů máme paradoxně z doby, kdy křesťané neměli svobodu, byli pronásledováni a oficiálně se nem...


Sledujte nás na
našem facebooku


7. 9. 2020

Modlitba za Austrálii

Země, která obývá jeden celý kontinent, je další ze států, které navštívíme prostřednictvím informačního večera, na němž nám přednášející přiblíží jeho dějiny, kulturu, bezpečnostní i politickou situaci a náboženské složení místního obyvatelstva. Dozvíme se mnohé podrobnosti o vlajce, hymně i státním znaku, vyslechneme si video-poselství australského velvyslance, jehož sídelní mise v polské Varšavě je určena i pro občany České republiky. A pak se až do neděle 4. října každý den budeme modlit na jednotlivé úmysly, které si lze vzít domů z kostela a připojit se tak k ostatním bubenečským farníkům, kterým není lhostejný osud zeměkoule a dalších generací, které na ni budou žít i po nás.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.