25. 9. 2020

Modlitba nešpor

Pod vedením Josefa se v našem kostele modlí malá komunita modlitbu večerních chval, začínají v 17 hodin a rádi mezi sebou přivítají a zaučí kohokoli, kdo by se chtěl spolu s někým modlit...

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.