18. 10. 2020

Biřmování

Vzhledem k nízkému počtu biřmovanců (3) a obětavosti pana biskupa Herbsta nemusíme odkládat udílení svátosti biřmování. Téměř symbolicky dostávají dary Ducha Svatého pro svědectví víry v nelehké době.

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.