Aktivity

Mše svatá pro děti


Rodiče, snažící se děti vychovávat ve víře, jsou u nás vítáni. Kromě prázdnin je jim věnován větší prostor během nedělní mše v 10:30, jejímž symbolem je malý oslík, který spolu s dětmi prožívá evangelium i kázání. A proč zrovna oslík? Byl přece u narození Ježíše v Betlémě a doprovázel ho i na poslední cestě do Jeruzaléma.
Příprava materiálu: Eva KLIČKOVÁ, zástupce: Daniela JENDROĽOVÁ;
malyoslik@farnostbubenec.cz

Ministranti


I když není vyloučeno, aby u oltáře někde vypomáhala i děvčata, v sakristii u Sv. Gotharda se povedlo vytvořit pěkné kamarádství malých i větších kluků, kteří se rádi sejdou nejen na mši svaté, ale i na nějaké sportovní akci, na výletě nebo jednou ročně i na dobrodružné výpadovce daleko od Prahy.
Vedoucí: P. Miloš SZABO, zástupce: Teodor HELLER;
ministranti@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Varhaníci


Jsme jednou z mála pražských farností, kde je zajištěn varhanní doprovod při každé mši svaté, a to i ve všední den. Naši varhaníci jsou rovněž schopni posloužit kvalitním provedením duchovních skladeb jak při svatebních obřadech, tak i při rozloučeních se zemřelými v našem kostele.
Vedoucí varhaníků: Martin BUREŠ, zástupce: František KOP;
varhanici@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Pěvecký sbor


Mnoho slavných zpěváků uvádí, že začínali v chrámových sborech. Kostelní liturgie je odedávna stavěna tak, aby její krása více vynikla při zpěvu. Máte-li tedy rádi klasické duchovní skladby, jste-li ochotni se pravidelně účastnit zkoušek a chcete mít jistotu, že si opravdu zazpíváte, neváhejte a přijďte mezi nás!
Sbormistr: Ondřej FAJSTAVR;
sbormistr@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Žalmisté

Žalm není jedna z mnoha písní, které se v kostele zpívají, ale jde o součást Božího Slova, zachyceného v Bibli. Proto je mu věnována zvláštní pozornost, a proto má být dle možností přednášen nikoli z kůru, ale od ambonu nebo z kazatelny. Přednes žalmu při mši svaté zajišťují k tomu knězem vybraní a vyškolení sólisté.
Vedoucí žalmistů: Vojtěch OTRUBA;

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Pomocníci eucharistie


Zatímco proměňovat chléb a víno na eucharistii mohou pouze nositelé svátosti kněžství, její distribuci během mše svaté anebo nemocným v domácnostech i nemocnicích s povolením diecézního biskupa zajišťují k tomu určení a vyškolení pomocníci. Tuto službu poskytujeme výlučně na území bubenečské farnosti.
Vedoucí akolytů: Martin DAMIAN;

Služba v sakristii


Pohodová návštěva kostela věřících je vyvážená obětavou službou několika lidí, kteří zajišťují nejen jeho včasné odemčení a bezpečné zamčení po skončení bohoslužby, ale i přípravu všeho potřebného a pravidelnou kontrolu, v jakém stavu se vše v kostele nachází. Bez vztahu k Bohu a bez vzájemné domluvy si to nelze představit.
Kostelník: Mária DRATVOVÁ, zástupce: Eva ŽALOUDKOVÁ;
kostelnik@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Výzdoba kostela


Květinová výzdoba je nejen projevem našeho vztahu ke kostelu, ale i úcty k samotnému Pánu Bohu. Máte-li možnost darovat do našeho kostela květiny ze své zahrady, z rodinné či osobní oslavy, z promoce, ze svatby nebo pohřbu, budeme rádi za Vaše zapojení a pomoc.
Aranžérka: Eva ŠEFROVÁ ČERVENÁ, zástupce: Romana HOZÁKOVÁ;
kvetinarstvi@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Technická správa kostela

Dobrý hospodář domu ví, jak je důležité bedlivé oko, které rozezná i to, co běžný obyvatel nevidí: technický stav budovy, hrozící statická rizika, špatný stav elektřiny nebo nefunkční topení. Když má farnost po ruce někoho, kdo toto oko má, je to velký důvod k vděčnosti Bohu i tomu člověku.
Zodpovědná osoba: Josef MÁRA, pomocník: Radomír MARTINKA;

ZOBRAZIT VÍCE ↓


Než najdeme jinou formu úklidu kostela, prosíme o pomoc každého, kdo může přijít pomoct v úterý ráno v 8 hodin: vítány jsou každé ochotné ruce – čeká nás vymetení špíny z podlahy, její vytření, vysávání koberců, leštění kostelních lavic i seřazení modlitebních knížek. Nic z toho „se“ neudělá samo.
Vedoucí úklidu: Eva ŽALOUDKOVÁ, zástupce: Jakub HANKIEWICZ;
uklidkostela@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Farní charita


Už v počátcích církve poutali křesťané pozornost svého okolí nikoli návštěvou bohoslužeb, dokonce ani pravdami víry, ale především tím, jak fungovalo jejich společenství: nikdo neměl ani v těžkostech zůstat sám, jeden druhému pomáhal, bohatší se starali o chudé… Právě o to se aspoň trochu chceme snažit i my.
Vedoucí charity: Anežka HOLEČKOVÁ, zástupce: František HOLEČEK;
farnicharita@farnostbubenec.cz

Návštěvy nemocných


Jako každá rodina, i farnost má nejen své děti a mládež, ale i své staré a nemocné. Nechtěli bychom, aby zůstali zapomenuti, a tak jednou ročně navštěvujeme ty, kteří se nám za poslední rok přestali v kostele objevovat. Cílem je nejen udržet s nimi láskyplný kontakt, ale i zjistit jejich další případné potřeby.
Zodpovědná osoba: Magdalena VODOVÁ;
nemocnifarnici@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Farní zahrada

Abychom mohli farní zahradu využívat, je nutné se o ni pravidelně starat. Ve spolupráci se zahradní architektkou vzniklo několik oddělení: zatravněná plocha pro posezení a hry dětí, ale i květinové plochy pro výzdobu kostela. Kdo chce aspoň občas s pracemi v zahradě pomoct, je vždy vítán!
Zodpovědná osoba: Šárka KOPOVÁ, pomocník: Milena ANDRADE DNEBOSKÁ;
farnizahrada@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Náboženství dětí


Nejde jen o to, naučit děti základním pravdám víry nebo nejznámějším pasážím z Bible, ale i o to, aby se už od malička učily žít v církvi: pouze v širší komunitě než je vlastní rodina vznikají kamarádství, přátelství i láska. Náboženství se realizuje ve skupinách od předškolního věku až do poslední, deváté třídy ZŠ.
Vedoucí katechetů: Kristýna OTRUBOVÁ, zástupce: Ilona WURMOVÁ;
nabozenstvi@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Biblický večer


Ve středu večer po mši v 17.30 se kromě prázdnin cca na 1,5 hodiny sejdeme, abychom si přečetli jednu kapitolu z bible, poslechli si historický i současný výklad a na závěr se podělili i o své postřehy či vjemy. Jednou měsíčně hledáme zajímavé pasáže z již přečteného textu samostatně, bez kněze.
Zodpovědná osoba: Patrik BENDA, zástupce: Kateřina TRLIFAJOVÁ; biblickyvecer@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Modlitba růžence


Původně se před úterní večerní mší scházela skupina farníků, kteří modlitbou růžence doprovázeli v těžkém utrpení P. Michala Kimáka, který pět let ležel v komatu u sester boromejek v Nemocnici Pod Petřínem. V modlitbě růžence se pokračuje i po jeho smrti v roce 2019: především na úmysly celé bubenečské farnosti, zejména v rámci Modlitby za svět.
Zodpovědná osoba: Karel ŽIŽKOVSKÝ, zástupce: Marie BÍLKOVÁ;
modlitbaruzence@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Páteční nešpory

Ke kněžím a řeholníkům, kteří se breviář modlí povinně, se může přidat kdokoli: zhruba ve stejnou dobu se tak stejnými slovy modlí tisíce lidí na celém světě. Od listopadu 2019 se k těmto tisícům přidávají i farníci u Sv. Gotharda, a to každý pátek večer přede mší svatou (od 17:00).
Zodpovědná osoba: Josef DATEL, zástupce: Dagmar DYNYBYLOVÁ;
modlitbanespor@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

MODLITBA ZA SVĚT


Bubenečská farnost zabírá území, kde se nachází většina diplomatických zastoupení v ČR. Toto specifikum nás vede k závazku, který jsme na sebe před Pánem Bohem i ve svědomí vzali: zatímco politici o míru a bezpečnosti ve světě jednají (ne vždy zcela úspěšně), my se za mír a bezpečí pro další generace modlíme. Každý měsíc za jednu zemi, každý den. Vždy první pondělí v měsíci je v 17:30 mše svatá za její obyvatele a po mši zhruba hodinová prezentace o zajímavostech, náboženství, historii, ale i aktualitách v dané zemi.  
Vedoucí: P. Miloš SZABO, zástupce: Jiří VÁCLAVEK;
prayerforworld@farnostbubenec.cz


Otevřený kostel


Každý z nás ocenil zejména v zahraničí, když sáhl na kliku kostela, dveře se otevřely a mohl si na chvíli sednout do lavice či kleknout před svatostánek. Jen tak, v tichu, mimo bohoslužbu. A právě tento zážitek a tuto možnost chceme nabídnout komukoli z nás i kolemjdoucím každý pátek odpoledne v čase 15:00-17:30.
Zodpovědná osoba: Veronika BENEŠOVÁ, zástupce: Klára BENDOVÁ;
otevrenykostel@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Pěší pouť


Naučili jsme se Boha prosit, možná mu umíme i poděkovat. Nicméně prosba Boha za odpuštění a pokání za svá provinění již takovou samozřejmostí není. Přitom je k tomu tolik důvodů! Jednu postní sobotu se proto zájemci mohou vydat na některé duchovní místo, přičemž součástí dne je i ticho, půst a pěší putování.
Zodpovědná osoba: Klára BENDOVÁ,
pesipout@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Cyklovýlet


Všichni amatérští milovníci kol se mohou jednu z prázdninových sobot vydat spolu s námi na poznávání bližšího či vzdálenějšího okolí Prahy a v některém zajímavém kostele nebo kapli prožít „cyklistickou“ mši svatou. Součástí celodenní akce je i společný oběd a povídání u jednoho stolu.
Vedoucí: Ondřej BERÁNEK, zástupce: Ivana SVATOŠOVÁ;
cyklovylet@farnostbubenec.cz

Dívčí parta


Holčičí témata jsou vždy záležitostí, o níž se klukům zkrátka neříká, stejně by to nepochopili. A tak jsme se rozhodli vytvořit dobrou dívčí partu nejen proto, že jsou katoličky, ale především proto, že chtějí být dobré kamarádky. Není to jednoduché, ale proč bychom to nezkusily?
Vedoucí: Barbora RŮŽIČKOVÁ;
divciparta@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

STREAMOVÁNÍ


Ne vždy můžeme být osobně přítomni bohoslužby, na kterou bychom jinak rádi přišli, ne vždy se z práce dostaneme na mši svatou v zasvěcené svátky, a ne vždy mohou přijít na naše významné církevní události všichni, které bychom tam rádi měli. Díky profesionální technice a velké obětavosti několika farníků to nemusí být problém: v době koronakrize jsme se naučili streamovat!
Zodpovědná osoba: Martin HOLÝ;

ZOBRAZIT VÍCE ↓


Staromilci sice budou nadále odmítat internet a mluvit o škodlivosti sociálních sítí, nicméně i tento prostor může být využitý pro propagaci a rychlou orientaci při hledání informací. Snažíme se, abyste se na stránkách www.farnostbubenec.cz a FB Farnost Bubeneč dozvěděli včas vše podstatné, co se u nás děje.
Web: Tereza HELLEROVÁ; Facebook: Tomáš DOČKAL
webafb@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Časopis Gothard


Dát dohromady všechny texty a články, zajistit jejich korekturu i kvalitní obrazovou přílohu, vše graficky zpracovat a včas odeslat do tiskárny, aby poslední neděli v měsíci měli návštěvníci kostela v rukou nové číslo Gotharda – to je ve zkratce příprava našeho farního časopisu.
Zodpovědný redaktor: František ŠTORM; korektura: Vojtěch OTRUBA;

ZOBRAZIT VÍCE ↓


Také jste někdy při svých toulkách u nás nebo v cizině přišli ke kostelu a marně jste hledali aspoň základní informace jak o samotné stavbě, tak aktuality, z nichž byste se dozvěděli, kdy bývá kostel otevřen a zda se tam konají mše svaté? Tak přesně tomuto se chceme v Bubenči vyhnout!
Zodpovědná osoba: Barbora RŮŽIČKOVÁ, zástupce: Adéla JAKOVCOVÁ; vyveskakostel@farnostbubenec.cz

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Farní kronika


První stránky naší farní kroniky sahají až k počátkům kostela sv. Gotharda, kdy v roce 1801 tehdejší kronikář psal nejdříve vše, co o historii ovenečské farnosti věděl a pak dál pokračoval psaním aktuálně nejdůležitějších událostí. Vzácná kronika je i dnes doplňována zprávami ze současného dění ve farnosti.
Kronikář: Štěpán DUHÁŇ, pomocník: Miroslav KUNŠTÁT;

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Propagace farnosti


Některé naše aktivity jsou důležité nejen pro bubenečské katolíky, ale i pro širokou veřejnost. Chceme proto, aby si i ostatní mohli přečíst zprávy o tom, co se již uskutečnilo, a o připravovaných akcích informovat včas, aby se jich mohli zúčastnit všichni, které nějakým způsobem osloví.
Zodpovědná osoba: Tereza HELLEROVÁ, zástupce: Jan KLIČKA;
propagace@farnostbubenec.cz

FARNÍ KUŘÁRNA


Neznamená to, že podporujeme samotné kouření, jak by si to mohli někteří vysvětlit. Chceme jen vyjít vstříc těm farníkům, kteří se k tomuto neduhu hlásí, a dát jim prostor, aby kouřili na vyhrazeném místě a spolu – stejně jako u sklenky vína, i u cigarety může vzniknout řada dobrých nápadů. 
Vedoucí kuřák: František HOLEČEK;

ZOBRAZIT VÍCE ↓

Koncert podané ruky


Není to tak dávná historie, kdy křesťané různých církví spolu válčili a vzájemně si ubližovali. Ekumenismus proto chceme chápat šířeji než společnou modlitbu – přidáváme k ní kulturní zážitek koncertu duchovní hudby v podání našich předních interpretů. Nechybí ani podaná ruka a společné požehnání přítomných duchovních.
Zodpovědná osoba: Václav SIBERA;

ZOBRAZIT VÍCE ↓


Jednu páteční noc v roce otevíráme nejen náš kostel, ale především srdce našeho společenství všem příchozím: V Bubenči mohou najít jak modlitbu, tak i zpěv, přednášku, ticho, ale i pohostinnost či dobré slovo. Ochutnávka mešního vína nebo prohlídka s výkladem je příjemným bonusem.
Zodpovědná osoba: Dagmar DYNYBYLOVÁ, zástupce: Veronika BENDOVÁ;

ZOBRAZIT VÍCE ↓Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.