Modlitba růžence

Už svatý Benedikt z Nursie na přelomu 5. a 6. století věděl, že v životě křesťana je důležité vyvážení práce a modlitby. Tomu, kdo dává přednost pouze práci a zanedbává modlitbu, nejen hrozí vyhoření, ale může se z něho stát do sebe zahleděný „dobrý člověk“, který zkrátka hodně umí a hodně dělá. Tomu, kdo dává přednost pouze modlitbě a zanedbává práci, hrozí duchovní pýcha, v níž se rovněž bude považovat za dokonalejšího a „duchovnějšího“ než jsou ti ostatní.
Proto je i v naší farnosti důležitý nejen výčet různých aktivit a společenství, ale i modlitba. Ta, která se odehrává každé úterý před večerní modlitbou, je navíc zaměřena na lásku k otci Michalovi Kimákovi, který naši bubenečskou farnost určitě stále doprovází. I když jeho mysl je u Pána Boha a mezi námi zůstává jen jeho bezvládné tělo. O pravidelnou modlitbu růžence se spolu s Karlem stará jeho manželka Ludmila ŽIŽKOVSKÁ:

Už několik roků se každé úterý přede mší svatou (od 17.00) v kostele sv. Gotharda modlíme růženec. Jak víme, modlitba růžence je modlitba rozjímavá, při níž uvažujeme o událostech z Ježíšova života a prosíme o přímluvu Panny Marie – „Potěšení zarmoucených“, „Pomocnice křesťanů“. Tuto modlitbu se věřící modlí už od středověku, traduje se, že na vzniku modlitby růžence se podílel sv. Dominik, a také 7. října se slaví svátek Panny Marie Růžencové, který ustanovil papež Pius V. na památku vítězství křesťanů v bitvě u Lepanta roku 1571.
Modlitby růžence, obvykle přede mší svatou, se konají v řadě kostelů, a také v našem kostele jsme se v minulých letech přede mší svatou růženec modlili. V současné době se modlíme tajemství bolestná, za otce Michala Kimáka, bývalého administrátora u Sv. Gotharda, předchůdce otce Miloše. V pět hodin odpoledne se tedy scházíme, já s manželem Karlem, naše „zástupkyně“ Marie Bílková, a většinou stejná skupinka věřících, pravidelně k nám také přichází dvojice věřících od sv. Matěje. S radostí uvítáme další farníky či zájemce o tuto modlitbu, při níž se můžeme zklidnit, odpočinout od všedních starostí, rozjímat společně a tím se připravit na následující mši svatou.Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.