Aktuality


4. 6. 2020

Zasedání ERF

Od 18 hodin. Prosíme o modlitby za zdárný průběh.

6. 6. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

7. 6. 2020

Diplomy prvokomunikantům

Bude to vzpomínka na loňské první svaté přijímání. Na nedělní mši bude pozvána skupina dětí, které se u Sv. Gotharda sejdou po roce, a...

7. 6. 2020

Příprava k biřmování

Zatímco ve východní tradici se udělují svátosti křtu, biřmování a eucharistie společně, západní tradice tyto svátosti oddělila, aby v...

11. 6. 2020

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

Průvod s baldachýnem ani bíle oděné družičky, házející květní lupínky před procházející monstrancí,ve farnosti svatého Gotharda sic...

12. 6. 2020

Noc kostelů

Původně měla být tato tradiční akce otevřených chrámů o týden dříve, kvůli nejistotě kolem šířící se koronavirové epidemie větš...

13. 6. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

13. 6. 2020

Ministranti na faře

13.-14. 6. 2020 Plánovaný ministrantský výlet do Kraselova letos na konci dubna kvůli karanténě nejen u nás, ale v celé Evropě sice nevyše...

14. 6. 2020

Setkání vedoucích

Farnost a její aktivity nejsou dílem a zásluhou pouze pana faráře, ale je to především dobře fungující tandem vedoucích a zodpovědných f...


Sledujte nás na
našem facebookuPěvecký sbor

Když posloucháme vážnou (nebo někdo raději říká klasickou) hudbu, málokdy nás napadne, že velký počet těchto nádherných skladeb, které si pouštíme pro potěšení anebo pohlazení na duši, bylo napsáno pro provedení v chrámech, některé dokonce přímo pro určitou část liturgie. A tak není divu, že i dnes jedna z nejčastějších forem farních aktivit jsou hudba a chrámový zpěv. V Bubenči fungoval sbor dlouhá léta, a to i v době, kdy farnost neměla svého vlastního faráře. Za to patří velký dík tehdejšímu sbormistru Oldřichovi Smolovi. Od roku 2016 jej vede Ondřej FAJSTAVR st.:

Milí farníci,

dovolte mi prosím napsat pár řádků o našem farním sboru.

Scházíme se pravidelně každé pondělí v 18:30 ve farní budově a zkoušíme přibližně do půl deváté. Mimo tyto zkoušky organizujeme ještě sobotní dopolední soustředění, která se konají podle složitosti nacvičovaného repertoáru přibližně každé dva měsíce. Zkoušky bývají dělené – sejdou se zvlášť ženské a zvlášť mužské hlasy v samostatných místnostech. Dále nácvik probíhá po jednotlivých hlasových skupinách (soprán, alt, tenor, bas) s doprovodem klavíru a malých elektrofonických varhan. Po nastudování určité části skladby se opět dáme dohromady a zpíváme všichni společně.

Myslím si, že naše zpěváky práce ve farním sboru baví. Bezpochyby jde však o časově, psychicky i fyzicky nezanedbatelnou zátěž, která ovšem může být na druhé straně vyvážena dobrým pocitem i radostí z poctivě vykonané práce či snahy dát k dispozici Pánu Bohu určitý díl svého časového potenciálu nebo obdržené hřivny.

Co se týká repertoáru, snažím se většinou vybírat v oblasti barokní či klasicistní chrámové hudby, vhodné k liturgii. V současnosti se věnujeme kantátovým skladbám J.S. Bacha a Šimona Brixiho.

Také bych vás rád, milí farníci, pozval mezi nás, do řad sboristů. Stává se, že někdo začne navštěvovat zkoušky sboru, ale následně zjistí, že se nemůže konkrétně časově vázat, nebo že měl jiné představy.

Je jisté, že každý z nás má mnoho různých povinností, úkolů a zájmů. Na druhé straně nejsme společenství, kde by nebyl prostor pro pochopení toho, že se nemohu vždy a všude zúčastnit sborového programu, ale přesto do sboru patřím.

A tak, pokud někdo cítíte, že byste se rád nebo ráda zapojili do zpěvu, určitě přijďte. Žádné konkursy se u nás nedělají. Kdo si dokáže zazpívat třeba jenom doma kousek národní písničky a má rád vážnou hudbu, tak ať přijde. A možná, že nebude litovat.

Na závěr bych chtěl pozvat všechny ty, kteří si s námi chtějí zazpívat třeba jenom jednou za rok. Jedná se o Rybovu Českou mši vánoční. Dopolední sobotní zkouška by se konala 16. prosince a se souhlasem pana faráře se opět bude zpívat o půlnoční.

Zájemci ať se nebojí a nestydí přihlásit u sbormistra (602 335 685).Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.