Pěší pouť

Půst, pokání, kajícnost – to jsou pojmy, které ke katolictví patří odjakživa, a to tak silně, že se staly součástí našeho slovníku, aniž bychom už dnes nejen znali, ale především praktikovali jejich obsah. Osobní a dobrovolné odříkání se něčeho příjemného, a to nejen jako prosba k Bohu za vyslyšení našich modliteb (kéž by to fungovalo aspoň takto!), ale především jako odčinění našich hříchů a pohoršení. A proto kdysi ve farnosti vznikla myšlenka v postní době vykonat jednu pěší kající pouť. Zorganizovat to nebylo a není vůbec jednoduché. Proto děkuji těm, kteří si to vzali na starost: Adam a Anna PODOJILOVI:

Putování českou krajinou patří k našim oblíbeným společným aktivitám. Díky účasti na přípravě farních poutí, které se konají jedenkrát ročně, obvykle v březnu během postní doby, máme možnost využít naši zálibu v alespoň malý prospěch farnosti. Pro uspořádání poutí jsme zatím vybírali méně typická místa, která svojí hloubkou a historií stojí za udržení v paměti a zároveň umocňují kající ráz poutě. V posledních letech pouť směřovala do Hájku k loretě ve františkánském klášteře nedaleko Červeného Újezdu a do vzdálenějších Skoků u Žlutice ke kostelu Navštívení Panny Marie.

Pouť je připravována v předstihu, kdy naším úkolem je vymyslet cíl poutě a návrh optimální pěší trasy. Otec Miloš zajišťuje komunikaci se správou poutního místa, případně autobusovou dopravu, je-li cíl poutě v méně dostupné oblasti, a v neposlední řadě duchovní program po dobu poutě.

Jednodenní putování v tichosti je završeno společnou mší. Letošní rok bude pouť směřovat do obce Svatý Jan pod Skalou ke kostelu Narození sv. Jana Křtitele.Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.