Aktuality


dnes

Výstav Eucharistie 17:00

V letních měsících chceme obvykle víc odpočívat. Nejde pouze o načerpání nových fyzických sil, ale o celkovou regeneraci organismu, vyčer...

dnes

Modlitba za Arménii

Jednou z největších památek Arménie je pohanský chrám Garni, zařazený na seznam památek UNESCO, jenž se stává místem setkávání novopo...

dnes

Příprava k biřmování

Kandidáti letošního udělování svátosti biřmování se dnes sejdu již posedmé, aby pokračovali v přípravě k jejímu přijetí. Sraz je na...

8. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménie je v regulérním válečném stavu s Ázerbájdžánem a v téměř válečném stavu s Tureckem. Modleme se především za oblast Náhorn...

9. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménská kuchyně s četným užíváním koření a zeleniny patří k vyhlášeným ve světě. Modleme se za všechny gurmány, kteří si rádi...

9. 8. 2020

Křest

Dnes při mši svaté v 9 hodin bude pokřtěna Filipína Vacíková, dcera Iva Vacíka a Venduly, roz. Danielové.

15. 8. 2020

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

I když v římskokatolické církvi si tuto skutečnost, že Ježíšova Matka byla vzata do nebe i se svým tělem hned po ukončení svého pozemsk...

21. 8. 2020

Farní víkend v Hejnicích

Stejná víra by nás měla každým týdnem a každým rokem stále více přibližovat nejen k Bohu, ale i k sobě navzájem. Přikázání lásky k...


Sledujte nás na
našem facebookuKoncert podané ruky

Ať už jsou v kostelní lavici se svými dětmi Viktorkou a Brunem, anebo sami dva někde na podiu, jakmile začnou zpívat, jejich školený hlas nelze přeslechnout. A přestože patří mezi uznávané české opěrní pěvce, nikomu z nás nedávají najevo, že hudbě a zpěvu nerozumíme. Naopak, když jsem se odvážil je oslovit, zda by si nevzali na starost jeden benefiční koncert, jehož cílem je duchovní hudbou sjednotit křesťany v naší městské části, bez váhání souhlasili. Václav a Jana SIBERA:

Vážení a milí spolufarníci,

jsem moc rád, že se svojí rodinou můžeme pravidelně navštěvovat bohoslužby a další různé aktivity v rámci úžasně se rozvíjející farnosti v Bubenči. Rádi se zde setkáváme se starými známými, ale jsme moc rádi za nové přátelé, které zde postupně poznáváme. Obdivujeme všechny, kteří se snaží ve svém volném čase vytvářet spoustu zajímavých aktivit a jsme rádi, že i my můžeme něčím přispět.

Koncert podané ruky se letos bude konat již počtvrté. Cílem této akce není jen příjemně strávený kulturní večer, ale v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů (18.1.-25.1.) setkání a propojení se s členy ostatních křesťanských církví z Prahy 6.

Je to velmi milá příležitost se nejen sejít, zaposlouchat se do krásné hudby, ale také si promluvit a sdílet osobně společné zážitky, problémy a určitě i radosti, které nás každodenně provázejí. Společná modlitba a společenství určitě přispěje k lepšímu soužití církví nejen na Praze 6.

Moc vás všechny srdečně zveme, letos bude program složen z Biblických písní Antonína Dvořáka a bude prokomponován recitací žalmů v podání Viktora Dvořáka. Vystoupíme společně s manželkou Janou a na varhany nás doprovodí Ludmila Juránková.Copyright © 2018 - 2020 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.